VEILIGHEID

De activiteiten van ons bedrijf hebben potentieel een grote impact op de veiligheid en gezondheid van al onze medewerkers. Aandacht voor de werkomstandigheden op de bouwplaats en op kantoor heeft voor ons dan ook een hoge prioriteit. Het doel is om een continue verbetering van de arbeidsomstandigheden te realiseren om zodoende een veilige en gezonde werkomgeving te creëren.
Daarom hebben wij een functioneel kwaliteits- en veiligheidssysteem op gesteld, dit voldoet vanaf 13 februari 2018 aan de eisen van VCA* 2008/5.1 en wordt ieder jaar geauditeerd. Dit betekent dat wij ons continu bezig houden met de directe beheersing van veiligheids-, gezondheids- en milieuactiviteiten op de werkvloer en op uitvoerend niveau.

ARBO/VCA*

Het Arbo managementsysteem is zodanig van opzet dat wordt voldaan aan de voorwaarden die staan beschreven in de VCA*.

Het Arbo managementsysteem richt zich op preventie en verbetering door:

  • Het treffen van organisatorische en technische maatregelen zodat ten minste wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen op Arbo gebied
  • Een planmatige aanpak van risico’s en een effectieve controle op de uitvoering van de verbeterplannen
  • Het stimuleren, opleiden en aansturen van de medewerkers om hun bijdrage te leveren aan de beheersing van risico’s en het continue verbeteren van de arbeidsomstandigheden

Het vaststellen van Arbo doelstellingen en de rapportage van Arbo prestaties waardoor medewerkers, klanten, Arbo- deskundigen en de arbeidsinspectie zich ervan kunnen overtuigen dat het arbobeleid is geëffectueerd in de organisatie.