Strategie

Missie

Betonbouw K. Stolk B.V. realiseert in noordwest en midden Nederland projecten of onderdelen van projecten op gebied van betonbouw. Onze opdrachtgevers moeten altijd van ons op aan kunnen, mede gedreven door onze eenvoud/nuchterheid, vindingrijkheid en ervaren vakmanschap. Wij streven naar een constante optimalisatie van ons product om daarmee onze continuïteit en rendement te waarborgen. Daarnaast hebben alle medewerkers van Betonbouw K. Stolk B.V. de verantwoordelijkheid om elke dag voor hun zelf en voor alle betrokkenen op een bouwplaats de veiligheid en het werkplezier te waarborgen.

Samenwerken

Door intensieve samenwerking en uitwisselen van specialistische kennis, kunde en ervaring kunnen wij de meest complexe opgave realiseren. Onze medewerkers zijn enthousiast, kundig en denken in mogelijkheden. Alleen door een transparante samenwerking met opdrachtgevers, leveranciers en overige betrokkene in het bouwproces kunnen wij zorgdragen voor een optimaal product.

Visie

Het merk “Stolk Betonbouw” staat voor een daadkrachtige en betrouwbare onderneming. Het buitensluiten van vreemd vermogen maakt ons tot een financieel solide en betrouwbare partner. Wij zijn niet uit op schaalvergroting maar wel altijd zorgdragend voor een dusdanige werkwijze en samenwerking dat onze opdrachtgevers kunnen vertrouwen op ons vakmanschap, kwaliteit  en uitvoering binnen de planning.

LEAN

Voor de continue verbetering van het bouwproces maken opdrachtgevers en Betonbouw K. Stolk B.V. veelal gebruik van Lean. Onze leidinggevende werknemers zijn hier voor opgeleid. Het systeem is daardoor een belangrijk onderdeel van de bedrijfsstrategie. Lean beoogt het bouwproces te optimaliseren door samenwerking van partijen door heldere communicatie. Hierdoor is Betonbouw K. Stolk B.V. in staat om flexibel te opereren op de werkvloer. Daarnaast zorgt het ervoor dat de waarde voor de klant wordt verhoogd, door verspilling van manuren te elimineren.