Opslag DekaMarkt

Project: Vergroten opslagcapaciteit voor DekaMarkt te Velsen Noord – grootte 7.000m2
Opdrachtgever: DekaMarkt

Uitbreiding van opslagcapaciteit voor de Deka Markt van 7.000 m2. Op een bestaand parkeerterrein zijn in een raster van h.o.h. 7.00 m. fundatiebalken van 600 x 1500 mm hoog vervaardigt (ingezaagd in het asfalt). Op deze fundatiebalken met een totale lengte van 2.600 m heeft Betonbouw K. Stolk B.V. 7.000 m2 kanaalplaat aangebracht. Na realisatie van het gebouw (wind- en waterdicht) is in 7 fasen de druklaag gestort. Daar deze opslagruimte door robots wordt bemand waren er ten aanzien van de vlakheid zeer hoge eisen gesteld.

Balkenfundaties

Kanaalplaat met wapening

1e stort druklaag

1e stort gereed en supervlak