Caisson methode

KELDERS – CAISSONMETHODE

Betonbouw K. Stolk B.V. heeft meerdere kelders volgens deze methodiek vervaardigt. Indien het wenselijk is direct naast een niet gefundeerd opstal een kelder te realiseren wordt deze methode door ons gehanteerd. Het voordeel is dat er geen dure grondkerende constructies (damwanden) benodigd zijn en kans op verzakking van of scheurvorming in het aanwezige opstal nihil is. 

Project: kelder in historisch monumentale schuur
Opdrachtgever: Particulier
Oplevering: 2006

Wijze van uitvoering: (zie onderstaande foto’s)

  • grond/zand uit schuur wordt verwijderd tot onderzijde fundatie (metselwerk – niet onderheid – 120 jaar oud) verwijderd
  • de betonnen kelder zonder vloer wordt in de authentieke schuur gebouwd
  • na verharding de betonnen kelderbak uitgraven / laten zakken tot de gewenste diepte
  • waterdichte betonvloer in de kelder aanbrengen
  • tot slot wordt het kelderdek en de b.g.g. vloer aangebracht

Kelder in schuur wordt ontkist

De geïsoleerde kelder wordt ontgraven en zakt

De kelder is halverwege

De kelder staat op niveau