Dompelverzinklijn te Corus

Project: Nieuwbouw Dompelverzinklijn te Corus – IJmuiden
Opdrachtgever: Ballast-Nedam

Nieuwbouw van de dompelverzinklijn 3- fabriek op Corusterrein (TATA Steel) te IJmuiden. In samenwerking met Ballast-Nedam heeft Betonbouw K. Stolk B.V. het complete betonwerk verzorgt van de fundaties voor deze enorme fabriekshal. Tijdens de uitvoering werd het ontwerp continue bijgesteld door Corus. Dit betekende voor ons als bouwteam dat na verkrijgen van nieuwe tekeningen wij direct moesten aanvangen om het project binnen de afgesproken bouwtijd te realiseren. Als bouwteam werd gestart op basis van 24 poeren en 140 m fundatiebalk (meer was niet bekend) wat uiteindelijk heeft geresulteerd tot een enorme fabriekshal.

Entry-section

DVL 3 in aanbouw naast de DVL 2

Zinkput

Exit-section