Duurzaam ondernemen

Beleid

Het beleid van Betonbouw K. Stolk B.V. is gericht op het continue verbeteren van de bedrijfsvoering door de bedrijfsprocessen te beheersen, te besturen en te verbeteren. Doel is tevreden klanten en medewerkers. Zowel veiligheid van de mens als bewust en verantwoordelijk omgaan met het milieu wordt te allen tijde gewaarborgd. Ook onderschrijft Betonbouw K. Stolk B.V. de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

  Onze prestatie

  Energie en CO2

  We willen onze impact op het milieu verminderen door het verlagen van ons energieverbruik en de daarmee gepaard gaande CO2-uitstoot. Een dergelijke reductie is goed voor zowel het milieu als voor onze eigen onderneming. Naast deze reductie vinden wij het belangrijk om alternatieve bronnen van energie, zoals wind- en zonne-energie, te gebruiken. Komend jaar gaat Betonbouw K. Stolk B.V. bekijken op welke wijze zij aan reductie kan gaan voldoen.

  Bedrijfsdata Betonbouw K. Stolk B.V.

  2020

  CO2-emissie (ton)

  p.v.a.

  Injury Frequency Rate (IF)

  0

  Ziekteverzuimpercentage

  0%

  Personeelsverloop

  0%

  Totaal afval (ton)

  <1

  Toelichting op de cijfers:

  • CO2-emissie: het betreft hier een berekening conform de CO2-prestatieladder waar wij komend jaar aan gaan willen voldoen
  • Injury Frequency Rate (IF): dit betreft het aantal ongevallen met verzuim per miljoen gewerkte uren. In deze indicator wordt geen rekening gehouden met de ernst van een ongeval waardoor al snel hogere uitschieters ontstaan.
  • Personeelsverloop: het percentage werknemers dat een bedrijf gedurende een kalenderjaar verlaat.
  • Totaal afval: dit betreft een optelling van al het afval dat een onderneming in 2020 heeft laten afvoeren en alleen het deel dat aan de ondernemingen toe te rekenen was.