Duurzaam ondernemen

Beleid

Het beleid van Betonbouw K. Stolk B.V. is gericht op het continue verbeteren van de bedrijfsvoering door de bedrijfsprocessen te beheersen, te besturen en te verbeteren. Doel is tevreden klanten en medewerkers. Zowel veiligheid van de mens als bewust en verantwoordelijk omgaan met het milieu wordt te allen tijde gewaarborgd. Ook onderschrijft Betonbouw K. Stolk B.V. de principes van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

Arbo

Het Arbo managementsysteem is zodanig van opzet dat wordt voldaan aan de voorwaarden die staan beschreven in de VCA*.

Het Arbo managementsysteem richt zich op preventie en verbetering door:

  • Het treffen van organisatorische en technische maatregelen zodat ten minste wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen op Arbo gebied
  • Een planmatige aanpak van risico’s en een effectieve controle op de uitvoering van de verbeterplannen
  • Het stimuleren, opleiden en aansturen van de medewerkers om hun bijdrage te leveren aan de beheersing van risico’s en het continue verbeteren van de arbeidsomstandigheden
  • Het vaststellen van Arbo doelstellingen en de rapportage van Arbo prestaties waardoor werknemers, klanten, Arbo- deskundigen en de arbeidsinspectie zich ervan kunnen overtuigen dat het arbobeleid is geëffectueerd in de organisatie.